Jasenie_kysl_4.jpg

Z Jasenia na Kyslú1

Náročnosť: Ľahká
Vzdialenosť v km: 6
Trvanie v hod: 3
Výškové metre: 230
Štart trasy: Jasenie

Obec Jasenie je podhorskou obcou Nízkych Tatier, ktorá je tiež vstupnou bránou na hrebeňovku Nízkych Tatier dlhá 90 km. Jasenie má ale i menej známe no významné doliny bohatí na minerálne vody i nerasty, sem vedie i jedna z našich ľahkých turistických trás.

 

Ľahká túra začína v podhorskej obci Jasenie v časti Predsuchá pri horárni. Tu sa vieme napojiť na modrú turistickú trasu, ktorá vedie až na hrebeň Nízkych Tatier.

Nás však bude zaujímať krása Jasenianskej doliny a zastávka pri Kyslej – minerálny prameň, ku ktorému je to hodina pešej túry so stúpaním 230 m. Po krátkom osviežení môžeme ďalej pokračovať po modrej až ku rázcestiu Bauková. Tu sa nachádza hať, ktorá je súčasťou technickej pamiatky Jasenská kaskáda. Má takmer sto rokov a stále funguje. Jasenská kaskáda patrí medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie technické pamiatky Slovenska.

Na potoku Jasenica nad obcou Predajná je sústava historických vodných diel, ktoré sú ale súčasťou zložitého komplexu hatí, zberných kanálov, vodojemov, nádrží a elektrární začínajúceho hlboko v dolinách Nízkych Tatier, kde hrádze zbierajú vody horských  riav od roku 1903 pre úspešné železiarne v Podbrezovej. Tvrdí sa, že práve tu sa vyrábali najkvalitnejšie koľajnice v Európe. Hrončiansky komplex bol už v 18. storočí najvýznamnejším strediskom na výrobu železa v celom Rakúskom-Uhorsku. No rozmach znamenal aj to, že energia z dreva a vodných tokov už nestačila. Prichádza čas elektriny.

Najviac pozornosti púta je akumulačný vodojem Rígeľ v nadmorskej výške skoro 730 metrov nad morom, asi dvesto metrov nad elektrárňou Jasenie. Kto sa pozorne zahľadí, uvidí ju aj z hlavného ťahu medzi Banskou Bystricou a Breznom. Vodu sem privádzajú z dolín dlhé podzemné banské tunely. Ten od hate Bauková meria 8 kilometrov a má priemer 1000 milimetrov. Kľukatí sa úbočím nad dolinou. Aj tu sústava menších žľabov vedie do podzemia ďalšiu vodu z okolitých potokov. Ak je kanál preplnený, voda nimi zase vyteká. Vzhľadom na to, že na potoku Jasenica nižšie fungovali aj štyri mlyny a píla, v roku 1938 železiarne vybudovali pod elektrárňou vyrovnávaciu nádrž s objemom asi 10-tisíc kubických metrov. Zdroj:ciernediery.sk

Tu sa naša trasa končí a pre menej zdatných turistov odporúčame návrat do obce Jasenie. Avšak tým zdatnejším s dobrou turistickou výbavou jednoznačne odporúčame pokračovanie na chatu s útulňou Ďurková, na hrebeň Nízkych Tatier, smer Chabenec, alebo okruh cez Zámotského hoľu.